“Vạ lây” trong thanh toán quốc tế

    Tạp chí VnEconomy
    Gốc

    Vô số rủi ro đang "rình rập" các ngân hàng và doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu với các thị trường mới...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=e39824c1bba183&page=category