Ủy ban châu Âu thận trọng xem xét việc mở rộng EU

    Gốc

    Các nhà lãnh đạo EU nhất trí sẽ tiếp tục triển khai tiến trình kết nạp thêm các thành viên mới "một cách thận trọng" trong năm 2007.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222113/Default.aspx