Ứng dụng kỹ thuật mới trong can thiệp tim mạch

    Gốc

    ND - GS Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết: Những năm gần đây, nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch mới được các thầy thuốc, cơ sở y tế triển khai thành công.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107699&sub=72&top=41