Ứng dụng Bình Dương Số: Thêm kênh giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền

  Ứng dụng Bình Dương Số được kỳ vọng sẽ hình thành kênh giao tiếp tổng hợp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Bình Dương - tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phản ánh kiến nghị, tra cứu và khai thác các thông tin dữ liệu.

  Tỉnh Bình Dương vừa công bố nền tảng số: "Ứng dụng Bình Dương Số" phục vụ người dân và doanh nghiệp.

  Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

  Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng Bình Dương số

  Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng Bình Dương số

  Với mục tiêu chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp; ưu tiên chọn thực hiện việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp, nền tảng số ứng dụng Bình Dương Số được hoàn thành từ quyết tâm của các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương trong nỗ lực xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và Thành phố thông minh Bình Dương.

  Thông qua ứng dụng, người dân và doanh nghiệp có thể khai thác và thực hiện thông tin liên quan đến dịch vụ công; phản ánh tình hình an ninh trật tự và đời sống; tiếp nhận thông báo quan trọng, khẩn cấp; thông tin về môi trường; tra cứu thông tin quy hoạch; xem trực tiếp tình hình giao thông tại các tuyến đường; tiện ích; thông tin tuyển dụng...

  Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trải nghiệm ứng dụng Bình Dương Số

  Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trải nghiệm ứng dụng Bình Dương Số

  Ứng dụng Bình Dương Số được kỳ vọng sẽ hình thành kênh giao tiếp tổng hợp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Bình Dương - tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị, tra cứu và khai thác các thông tin dữ liệu do chính quyền cung cấp... góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân tốt hơn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

  Với các chức năng cơ bản của ứng dụng hiện có, trong thời gian tới, các ngành, các cấp tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục bổ sung thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

  Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo UBND cấp xã tập trung quan tâm, tìm hiểu các chức năng của ứng dụng Bình Dương Số để phổ biến, triển khai cài đặt, sử dụng rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, nhất là tại Bộ phận một cửa cài đặt, trải nghiệm ứng dụng và tương tác trên môi trường số, góp phần cung cấp thông tin cho Chính quyền số tỉnh Bình Dương nhiều hơn để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn trong thời gian tới.

  Phương Anh

  Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ung-dung-binh-duong-so-them-kenh-giao-tiep-giua-nguoi-dan-doanh-nghiep-voi-chinh-quyen-169230104184918076.htm