Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Gần một tháng nay, tại TP Hồ Chí Minh tình trạng ùn tắc giao thông (UTGT) xảy ra nhiều, diện rộng, không chỉ vào giờ cao điểm. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Giao thông công chính (GTCC), hiện nay thành phố có 33 điểm thường xuyên UTGC, nhiều điểm ùn tắc kéo dài từ 30 phút đến nhiều giờ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105633&sub=52&top=37