UBND TP HCM chỉ đạo khẩn về hoạt động quảng cáo

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM được giao rà soát những công trình quảng cáo ngoài trời vi phạm, qua đó làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Từ đó đề xuất xử lý, không để tiếp tục tái diễn.

UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về quản lý nhà nước về quảng cáo trên địa bàn.

TP HCM sẽ rà soát những quảng cáo ngoài trời vi phạm; Ảnh: NLĐO

TP HCM sẽ rà soát những quảng cáo ngoài trời vi phạm; Ảnh: NLĐO

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì đánh giá, tổng hợp đầy đủ các vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách, pháp luật; rà soát, tham mưu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo trong các quy định pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố trong thời gian tới; khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về quy hoạch quảng cáo ngoài trời, trình UBND thành phố trong tháng 12-2022.

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương về quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo. Trong đó lưu ý cả việc quản lý quảng cáo trong các chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại.... Những việc trên phải hoàn thành trước ngày 15-2-2023.

Sở này cũng được giao thống kê, rà soát và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp đối với những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định, đề xuất chấn chỉnh, xử lý, không để tiếp tục tái diễn.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng và trên môi trường mạng.

Đặc biệt, quản lý hoạt động quảng cáo trên các màn hình điện tử ở ngoài trời và bên trong các tòa nhà chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh...; quảng cáo trên các nền tảng internet, bán hàng trên mạng xã hội; quảng cáo qua cuộc gọi, tin nhắn điện thoại, quảng cáo qua người nổi tiếng.

Sở Giao thông vận tải được giao rà soát pháp lý về các khoản thu đối với các trụ, bảng quảng cáo nằm trong khu vực đất công và hành lang an toàn giao thông đường bộ. Cùng với đó, xây dựng đề án quản lý và sử dụng nguồn thu từ khai thác quảng cáo trên đất công, phương tiện giao thông, trạm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng nghiên cứu việc thu phí quảng cáo treo băng rôn trên các trụ đèn chiếu sáng...

PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/ubnd-tp-hcm-chi-dao-khan-ve-hoat-dong-quang-cao-20221221150017094.htm