UBND tỉnh làm việc với KOICA về Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh

Hôm nay 21/6, UBND tỉnh Quảng Trị và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức cuộc họp để thảo luận về phương án thiết kế xây dựng công trình Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam Choi Jeyun; đại diện Tổ chức Medipeace tham dự.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: HH

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: HH

Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị do KOICA tài trợ với tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã nghe KOICA và đơn vị tư vấn báo cáo tổng thể phương án thiết kế xây dựng công trình, tiến độ thực hiện, ngân sách các hợp phần dự án...

Hai bên cũng tập trung trao đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ thiết kế cơ sở để làm căn cứ lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; thống nhất nguồn ngân sách dành cho hợp phần xây dựng theo báo cáo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị tư vấn trong việc hoàn thiện thiết kế sơ bộ trên cơ sở góp ý của đại biểu tại các cuộc họp trước; đồng thời khẳng định về cơ bản UBND tỉnh thống nhất với thiết kế đơn vị tư vấn trình bày.

Để triển khai các phần việc liên quan trong thời gian tới, UBND đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn các quy định theo tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam để hoàn thiện phương án thiết kế phù hợp, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Y tế khẩn trương thống nhất với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ về đề án nhân sự, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng đề nghị cùng với việc rút ngắn các quy trình triển khai hợp phần xây dựng cơ bản cần triển khai song song các hợp phần mua sắm trang thiết bị, đào tạo nâng cao năng lực để triển khai dự án kịp tiến độ đã đề ra.

UBND tỉnh mong muốn Tổ chức Medipeace phối hợp với KOICA hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động trong giai đoạn đầu sau khi hoàn thành việc xây dựng của trung tâm để đảm bảo tính bền vững của dự án.

Hồng Hà

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/ubnd-tinh-lam-viec-voi-koica-ve-du-an-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-va-phuc-hoi-chuc-nang-danh-cho-nguoi-khuyet-tat-tinh-186367.htm