Tuyến đường lửng lơ !

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Gọi là đường… lửng lơ vì nó là khu vực giáp ranh giữa nội thành và ngoại thành, giữa Hà Nội - Hà Tây và điều đáng quan tâm nhất là câu hỏi “Bao giờ đường được cải tạo, nâng cấp ?” vẫn bị bỏ lửng cho dù tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng…

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/146087