Từng bước giảm dần vai trò độc quyền của EVN

    Gốc

    "Cơ chế hoạt động của ngành Điện cần được tiếp tục nghiên cứu, cải cách theo hướng cơ cấu lại tổ chức quản lý, xây dựng thị trường điện lực cạnh tranh, đồng thời với việc giảm dần vai trò độc quyền của EVN trong các khâu phát điện, phân phối và kinh doanh điện" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/9/98972.cand