Tuần tới, Hà Nội bầu Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026

  23 liên quanGốc

  Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP Hà Nội bầu các chức danh Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

  HĐND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 10/HĐND về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội bầu các chức danh Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ mới.

  Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Nhất, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến trong buổi sáng 23/6. Phiên trù bị từ 7h00 và phiên chính thức từ 8h00 ngày 23/6.

  Mở đầu kỳ họp, Ủy ban bầu cử Thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

  5 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được bầu tại kỳ họp HĐND TP lần thứ 18

  Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND Thành phố bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố gồm: Các chức danh của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch HĐND Thành phố; các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND. Các chức danh của UBND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch UBND Thành phố; các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các Ủy viên UBND Thành phố. Bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

  HĐND Thành phố sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố.

  Cũng tại kỳ họp đầu tiên này, HĐND Thành phố xem xét, thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên các Ban HĐND Thành phố; xem xét, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố trong năm 2021.

  UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

  UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

  Minh Tuệ

   Nguồn VTC News: https://vtc.vn/tuan-toi-ha-noi-bau-chu-tich-ubnd-va-chu-tich-hdnd-tp-nhiem-ky-2021-2026-ar618344.html