Tuần thứ 2 của tháng 8, NAV của các quỹ vẫn trong xu hướng tăng

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Tuần thứ 2 của tháng 8 (từ ngày 6/8 đến ngày 13/8) giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ của các quỹ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1); Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (PRUBF1), Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) và Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMVF4) đồng loạt tăng giá.

    Cụ thể, MAFPF1 giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ tăng 5,4% từ 6.543 đồng lên 6.896 đồng. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ của Quỹ PRUBF1 tăng 0,91% từ 8.613 đồng lên 8.691 đồng. Còn Quỹ VFMVF1, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ tăng 4,3% từ 23.249 đồng lên 24.248 đồng. Bên cạnh đó, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ của Quỹ VFMVF4 tăng 4,52% từ 12.414 đồng lên 12.975 đồng.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDED/tuan-thu-2-cua-thang-8-nav-cua-cac-quy-van-trong-xu-huong-tang.html