Từ 1/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/infographics/tu-1122023-giao-dich-tu-400-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-20231201061637711.htm