TTCK sáng nay: Cả hai sàn đều xanh

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Phiên giao dịch sáng nay, 2-7, có khối lượng giao dịch tăng hơn 81% so với hôm qua, từ mức 9,27 triệu chứng khoán lên 16,87 triệu chứng khoán được chuyển nhượng thành công, đạt tổng giá trị giao dịch trong ngày hơn 437,2 tỷ đồng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/7/157486