TTCK: Niềm tin đang trở lại

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - TTCK đã có những phiên xanh. Màu xanh đã trở lại sau chuỗi ngày thị trường liên tục đỏ sàn, giảm mạnh và sâu. Màu xanh trở lại cũng đồng nghĩa với niềm tin của các NĐT đã được củng cố và tăng cường sau chuỗi ngày dài mệt mỏi và lo lắng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/172315