Về một người có để lại di sản quý cho dân, cho nước

Về một người có để lại di sản quý cho dân, cho nước

Với nhân dân, khi đánh giá một người lãnh đạo cao cấp của Đảng, của Nhà nước, điều quan trọng nhất là người...
Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Ông Trương Vĩnh Trọng yên nghỉ ở nghĩa trang tỉnh Bến Tre

Ông Trương Vĩnh Trọng yên nghỉ ở nghĩa trang tỉnh Bến Tre

LỜI CẢM ƠN

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu, Lễ an táng nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên PTT Trương Vĩnh Trọng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu và an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Ông Hai Trọng ở Bến Tre

Ông Hai Trọng ở Bến Tre

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng

Toàn cảnh đưa tiễn ông Trương Vĩnh Trọng về cõi vĩnh hằng

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ

Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về với đất mẹ

Tiễn đưa người con ưu tú 'xứ dừa' Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ

Tiễn đưa người con ưu tú 'xứ dừa' Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng xúc động nói lời tiễn biệt ba

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng xúc động nói lời tiễn biệt ba

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha

Con trai nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nghẹn ngào nói lời tiễn biệt cha

Người dân Bến Tre đứng kín đường tiễn đưa ông Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Người dân Bến Tre đứng kín đường tiễn đưa ông Trương Vĩnh Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về với đất mẹ

Xúc động Lễ tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ

Xúc động Lễ tiễn đưa nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ

Lễ truy điệu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu, an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu, an táng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Xúc động lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Lễ truy điệu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng: Tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, tận tụy

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng: Tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, tận tụy