Trước hết vì lợi ích khách hàng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thông tin di động chiếm 75% trong tổng số 46 triệu thuê bao điện thoại của Việt Nam, đây là một bước phát triển vượt bậc. Với số lượng lớn khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động như vậy không thể không quản lý.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/156286