Trung Quốc trước những thách thức lớn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 11 của Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, với trọng tâm xoáy vào các chính sách quan trọng về kinh tế, xã hội và quốc phòng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/3/11/229688.tno