Trung Quốc: Thiếu điện trầm trọng do thiếu than

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - AP ngày 29/1 dẫn thông báo của Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết, bộ này vừa lệnh cho các cảng của nước này tạm ngừng bốc than xuất khẩu để phục vụ nhu cầu cấp bách trong nước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=39843