Trung Quốc: Nông dân khốn đốn vì sữa độc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo dân làng, kể từ đầu năm nay, cuộc sống của người dân chăn nuôi bò trở nên hết sức khó khăn do Sanlu giảm giá thu mua sữa. Đó là biện pháp để Sanlu cũng như các tập đoàn sữa khác tuân thủ quy định kiểm soát giá của chính phủ nhằm chống lại tình trạng lạm phát.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99812