Trung Quốc cấm túi ni-lông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Trung Quốc hôm qua đã ban hành lệnh cấm các cơ sở sản xuất túi ni-lông siêu mỏng và cấm các cửa hiệu phát không túi ni-lông cho khách hàng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113420&sub=82&top=45