Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2): Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Ngày 23-5, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Đại tá Cao Xuân Thành, Phó chính ủy Sư đoàn 355 dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 5 năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã tạo động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) phát huy tính tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Cao Xuân Thành, Phó chính ủy Sư đoàn 355 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Cao Xuân Thành, Phó chính ủy Sư đoàn 355 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong đó nội dung thi đua thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện” luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đặc biệt coi trọng. Quá trình tổ chức huấn luyện, đơn vị đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai, áp dụng trong huấn luyện như: “Tuần huấn luyện kiểu mẫu”, “Chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học”, “Mô hình phun sương tự động”...

 Trung tá Vũ Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 82 phát biểu tại Đại hội.

Trung tá Vũ Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 82 phát biểu tại Đại hội.

Nhận thức rõ tác dụng to lớn của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là nội dung, biện pháp cơ bản trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong Quân đội, xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Cao Xuân Thành yêu cầu Trung đoàn 82 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT là động lực để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, từ đó tích cực, tự giác thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ phong trào thi đua đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Nhất là chú trọng đề cao tính nêu gương, làm trước của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi quân nhân....

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại Đại hội.

Các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại Đại hội.

Nhân dịp này, Trung đoàn 82 đã trao giấy khen tặng 6 tập thể, 13 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2029-2024

Tin, ảnh: HỒNG SÁNG-HIẾU TRƯỜNG-THÚY HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-doan-82-su-doan-355-quan-khu-2-chu-trong-xay-dung-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-778028