Trưng bày 100 ảnh về cuộc kháng chiến chống Pháp của Đà Nẵng

Ngày 31-8, tại Nghĩa trủng Hòa Vang (quận Cẩm Lệ), Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND quận Cẩm Lệ tổ chức triển lãm ảnh 'Đà Nẵng buổi đầu kháng Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860) - Di sản còn lại với thời gian'. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tham dự triển lãm và dâng hương tại nghĩa trủng.

Video: QUỐC CƯỜNG - XUÂN DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202308/trung-bay-100-anh-ve-cuoc-khang-chien-chong-phap-cua-da-nang-3954971/