Đấu chiêng đôi và dân ca dân vũ của đồng bào Cor

Đấu chiêng đôi và dân ca dân vũ của đồng bào Cor

Giữ hồn cho phố... (Kỳ cuối: Làm sao để giữ cân bằng?)

Giữ hồn cho phố... (Kỳ cuối: Làm sao để giữ cân bằng?)

Giữ hồn cho phố (Kỳ 2: Cuộc 'giằng co' giữa bảo tồn và phát triển!)

Giữ hồn cho phố (Kỳ 2: Cuộc 'giằng co' giữa bảo tồn và phát triển!)

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển

Đà Nẵng triển lãm phương án cải tạo tòa nhà 120 tuổi làm bảo tàng

Đà Nẵng: Thưởng nhóm công nhân phát hiện khẩu súng thần công

Đà Nẵng: Thưởng nhóm công nhân phát hiện khẩu súng thần công

Trao thưởng cho các công nhân phát hiện súng thần công

Trao thưởng cho các công nhân phát hiện súng thần công

Đà Nẵng: Trao thưởng đội công nhân phát hiện súng thần công

Đà Nẵng: Trao thưởng đội công nhân phát hiện súng thần công

Thưởng 15 triệu đồng cho đơn vị thi công phát hiện súng thần công

Thưởng 15 triệu đồng cho đơn vị thi công phát hiện súng thần công

Trao thưởng cho đội công nhân phát hiện súng thần công

Trao thưởng cho đội công nhân phát hiện súng thần công

Khen thưởng đột xuất nhóm công nhân phát hiện súng thần công bên bờ biển Đà Nẵng

Khen thưởng đột xuất nhóm công nhân phát hiện súng thần công bên bờ biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Trao thưởng cho đội công nhân phát hiện súng thần công gần 200 năm

Đà Nẵng: Trao thưởng cho đội công nhân phát hiện súng thần công gần 200 năm

Đà Nẵng: Trao thưởng cho đội công nhân phát hiện súng thần công 200 năm

Đà Nẵng: Trao thưởng cho đội công nhân phát hiện súng thần công 200 năm

Thưởng đột xuất cho đội công nhân phát hiện súng thần công

Thưởng đột xuất cho đội công nhân phát hiện súng thần công

Trao thưởng đột xuất cho đội công nhân phát hiện ra súng thần công

Trao thưởng đột xuất cho đội công nhân phát hiện ra súng thần công

Trao thưởng đột xuất cho đội công nhân phát hiện ra súng thần công

Trao thưởng đột xuất cho đội công nhân phát hiện ra súng thần công

Phát hiện súng thần công quý hiếm bên bờ biển Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công quý hiếm bên bờ biển Đà Nẵng

Chùm ảnh: Cận cảnh súng thần công 200 tuổi vừa được tìm thấy

Chùm ảnh: Cận cảnh súng thần công 200 tuổi vừa được tìm thấy

Ngắm thần công 'phượng hoàng' phòng thủ Đà Nẵng 200 năm trước

Ngắm thần công 'phượng hoàng' phòng thủ Đà Nẵng 200 năm trước

Thi công kè biển, phát hiện súng thần công triều Nguyễn

Thi công kè biển, phát hiện súng thần công triều Nguyễn

Phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm tại Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm tại Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công thời chống Pháp ở Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công thời chống Pháp ở Đà Nẵng

Đà Nẵng phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

Đà Nẵng phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

Đà Nẵng phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

Đà Nẵng phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công có niên đại gần 200 năm

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công có niên đại gần 200 năm

Phát hiện súng thần công 'tuyệt đẹp' khi thi công biển Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công 'tuyệt đẹp' khi thi công biển Đà Nẵng

Thông tin thêm về khẩu súng thần công triều Nguyễn mới phát lộ

Thông tin thêm về khẩu súng thần công triều Nguyễn mới phát lộ

Cận cảnh súng thần công vừa được phát hiện ở Đà Nẵng

Cận cảnh súng thần công vừa được phát hiện ở Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận khẩu súng thần công mới phát hiện tại kè biển Liên Chiểu

Bảo tàng Đà Nẵng tiếp nhận khẩu súng thần công mới phát hiện tại kè biển Liên Chiểu

Đà Nẵng phát hiện súng thần công thời nhà Nguyễn

Đà Nẵng phát hiện súng thần công thời nhà Nguyễn

Đà Nẵng: Bất ngờ phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm

Đà Nẵng: Bất ngờ phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm

Đà Nẵng phát hiện súng thần công thời nhà Nguyễn

Đà Nẵng phát hiện súng thần công thời nhà Nguyễn

Tìm thấy khẩu thần công 200 năm tuổi ở bờ biển Đà Nẵng

Tìm thấy khẩu thần công 200 năm tuổi ở bờ biển Đà Nẵng

Cận cảnh súng thần công niên đại 200 năm vừa được phát hiện ở Đà Nẵng

Cận cảnh súng thần công niên đại 200 năm vừa được phát hiện ở Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công quý hiếm bên bờ biển

Phát hiện súng thần công quý hiếm bên bờ biển

Phát hiện súng thần công niên đại 200 năm gần biển Nam Ô

Phát hiện súng thần công niên đại 200 năm gần biển Nam Ô

Cận cảnh súng thần công 200 năm tuổi vừa được phát hiện ở Đà Nẵng

Cận cảnh súng thần công 200 năm tuổi vừa được phát hiện ở Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công trên bờ biển ở Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công trên bờ biển ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm

Súng thần công vừa phát lộ ở Đà Nẵng là 'bảo vật quốc gia'?

Súng thần công vừa phát lộ ở Đà Nẵng là 'bảo vật quốc gia'?

Đà Nẵng phát hiện súng thần công từ thời vua Tự Đức

Đà Nẵng phát hiện súng thần công từ thời vua Tự Đức

Đà Nẵng phát hiện thêm một súng thần công niên đại 200 năm

Đà Nẵng phát hiện thêm một súng thần công niên đại 200 năm

Phát hiện súng thần công 200 năm tuổi ở Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công 200 năm tuổi ở Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công triều Nguyễn khi đào đất làm kè

Phát hiện súng thần công triều Nguyễn khi đào đất làm kè

Phát hiện súng thần công triều Nguyễn khi đào đất làm kè

Phát hiện súng thần công triều Nguyễn khi đào đất làm kè

Phát hiện khẩu súng thần công niên đại 200 năm quý hiếm và giá trị

Phát hiện khẩu súng thần công niên đại 200 năm quý hiếm và giá trị

Phát hiện súng thần công cổ bên bờ biển Đà Nẵng

Phát hiện súng thần công cổ bên bờ biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công 200 năm tuổi

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công 200 năm tuổi

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công có niên đại 200 năm

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công bằng đồng, niên đại 200 năm

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công bằng đồng, niên đại 200 năm

Phát hiện súng thần công bằng đồng có niên đại 200 năm ở bờ biển

Phát hiện súng thần công bằng đồng có niên đại 200 năm ở bờ biển

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

Đà Nẵng: Phát hiện súng thần công bằng đồng từ thời nhà Nguyễn

Phát hiện cổ vật súng thần công trên bờ biển Đà Nẵng

Phát hiện cổ vật súng thần công trên bờ biển Đà Nẵng

'Hành trang lên đường' của người chiến sĩ Điện Biên

'Hành trang lên đường' của người chiến sĩ Điện Biên

Triển lãm không gian di sản văn hóa Đà Nẵng

Triển lãm không gian di sản văn hóa Đà Nẵng

Triển lãm 100 tác phẩm ảnh 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 100 tác phẩm ảnh 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm ảnh 'Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm ảnh 'Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 'Không gian di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm ảnh 'Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm ảnh 'Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 100 tác phẩm về 'Không gian Di sản Văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 100 tác phẩm về 'Không gian Di sản Văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng'

Triển lãm 'Không gian Di sản văn hóa Đà Nẵng'

Đà Nẵng siết chặt quản lý tour và hướng dẫn viên du lịch

Đà Nẵng siết chặt quản lý tour và hướng dẫn viên du lịch

Đà Nẵng: Chính thức hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP

Đà Nẵng: Chính thức hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP

14 đơn vị dự thi phương án cải tạo khu 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng

14 đơn vị dự thi phương án cải tạo khu 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng

Hướng dẫn viên 'chui', xuyên tạc lịch sử Việt: Nguy hại khôn lường!

Hướng dẫn viên 'chui', xuyên tạc lịch sử Việt: Nguy hại khôn lường!

Học lịch sử tại Bảo tàng Đà Nẵng

Học lịch sử tại Bảo tàng Đà Nẵng

Đà Nẵng cho phép xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên được dừng xe tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương không quá 10 phút

Đà Nẵng cho phép xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên được dừng xe tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương không quá 10 phút

Đà Nẵng: Đưa 'Em yêu lịch sử' đến học sinh ngoại thành

Đà Nẵng: Đưa 'Em yêu lịch sử' đến học sinh ngoại thành

Cán bộ Bảo tàng về trường dạy ngoại khóa môn Lịch sử

Cán bộ Bảo tàng về trường dạy ngoại khóa môn Lịch sử

Đà Nẵng không bó tay trước khách Trung Quốc 'xấu xí'

Đà Nẵng không bó tay trước khách Trung Quốc 'xấu xí'

Bảo tàng Việt bó tay với du khách 'xấu xí'?

Bảo tàng Việt bó tay với du khách 'xấu xí'?

Cố tình hủy hoại hiện vật Bảo tàng thì sao?

Cố tình hủy hoại hiện vật Bảo tàng thì sao?

Tự ý xâm phạm hiện vật trưng bày trong bảo tàng gây bức xúc dư luận

Tự ý xâm phạm hiện vật trưng bày trong bảo tàng gây bức xúc dư luận

Du khách Trung Quốc tự ý ngồi lên xe trưng bày ở bảo tàng

Du khách Trung Quốc tự ý ngồi lên xe trưng bày ở bảo tàng

Du khách Trung Quốc vô tư ngồi lên hiện vật bảo tàng chụp ảnh ở Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc vô tư ngồi lên hiện vật bảo tàng chụp ảnh ở Đà Nẵng

Khách Trung Quốc ngang nhiên ngồi lên xe trưng bày chụp ảnh

Khách Trung Quốc ngang nhiên ngồi lên xe trưng bày chụp ảnh

Du khách Trung Quốc trèo lên hiện vật trong bảo tàng chụp ảnh, cư dân mạng phẫn nộ

Du khách Trung Quốc trèo lên hiện vật trong bảo tàng chụp ảnh, cư dân mạng phẫn nộ

Nhắc nhở HDV, du khách Trung Quốc không xâm phạm hiện vật bảo tàng Đà Nẵng

Nhắc nhở HDV, du khách Trung Quốc không xâm phạm hiện vật bảo tàng Đà Nẵng

Du khách thản nhiên ngồi lên hiện vật tại bảo tàng

Du khách thản nhiên ngồi lên hiện vật tại bảo tàng

Du khách Trung Quốc vô tư ngồi lên xe trưng bày ở bảo tàng chụp ảnh

Du khách Trung Quốc vô tư ngồi lên xe trưng bày ở bảo tàng chụp ảnh

Khách Trung Quốc ngồi lên xe lôi ở bảo tàng, dân mạng bức xúc

Khách Trung Quốc ngồi lên xe lôi ở bảo tàng, dân mạng bức xúc

Du khách Trung Quốc ngang nhiên ngồi lên hiện vật ở Bảo tàng Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc ngang nhiên ngồi lên hiện vật ở Bảo tàng Đà Nẵng

Khách Trung Quốc tự ý ngồi lên xe lôi trưng bày trong Bảo tàng Đà Nẵng

Khách Trung Quốc tự ý ngồi lên xe lôi trưng bày trong Bảo tàng Đà Nẵng

Đà Nẵng: Nghiên cứu đặt hàng thiết kế các sản phẩm, hàng hóa lưu niệm có tính đặc trưng

Đà Nẵng: Nghiên cứu đặt hàng thiết kế các sản phẩm, hàng hóa lưu niệm có tính đặc trưng

Phớt lờ biển cấm, đoàn du khách Trung Quốc vẫn cố tình trèo lên hiện vật trong bảo tàng

Phớt lờ biển cấm, đoàn du khách Trung Quốc vẫn cố tình trèo lên hiện vật trong bảo tàng

Sôi nổi Ngày hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng

Sôi nổi Ngày hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng

Trải nghiệm Ngày hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng

Trải nghiệm Ngày hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Người dân và du khách thích thú trải nghiệm tại Ngày hội văn hóa Nhật Bản

Đà Nẵng: Người dân và du khách thích thú trải nghiệm tại Ngày hội văn hóa Nhật Bản

Đà Nẵng khai mạc chương trình 'Ngày hội văn hóa Nhật Bản'

Đà Nẵng khai mạc chương trình 'Ngày hội văn hóa Nhật Bản'

Sôi nổi 'Ngày hội văn hóa Nhật Bản' tại Đà Nẵng

Sôi nổi 'Ngày hội văn hóa Nhật Bản' tại Đà Nẵng

Sôi động ngày hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng

Sôi động ngày hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng

'Ngày hội văn hóa Nhật Bản' diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng

'Ngày hội văn hóa Nhật Bản' diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng

Dời Bảo tàng Đà Nẵng từ thành Điện Hải về 42 Bạch Đằng: Chủ trương mang tính lịch sử

Dời Bảo tàng Đà Nẵng từ thành Điện Hải về 42 Bạch Đằng: Chủ trương mang tính lịch sử

Đà Nẵng tháo dỡ tường rào tòa nhà HĐND TP làm bảo tàng mới

Đà Nẵng tháo dỡ tường rào tòa nhà HĐND TP làm bảo tàng mới

Đà Nẵng thi tuyển kiến trúc cải tạo 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng

Đà Nẵng thi tuyển kiến trúc cải tạo 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng

Đà Nẵng cải tạo trụ sở HĐND làm bảo tàng

Đà Nẵng cải tạo trụ sở HĐND làm bảo tàng

Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng Đà Nẵng

Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng thành Bảo tàng Đà Nẵng