Trùm xã hội đen Hai Chi hầu tòa

    3 đăng lạiGốc

    Băng nhóm “Đồi Hoa Mai” do Hai Chi cầm đầu từng gây ra không dưới 60 vụ đâm chém tại Bình Thuận. Được một số cán bộ biến chất bảo kê, Hai Chi lộng hành tác oai tác quái suốt 10 năm trời

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/203966.asp