Trong vòng 3 tháng phải giải quyết xong về tranh chấp môi trường

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - UBND TP vừa ban hành QĐ số 06/2008/QĐ- UBND, về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=39075