Trộm gà bị điện giật chết

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ông Chuyển đấu điện vào lưới B40 để bảo vệ đàn gà, không may anh Hùng mò vào trộm nên bị điện giật chết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=93777