Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  Báo Quân Đội Nhân Dân
  21 liên quanGốcHà Nội

  Phát biểu tại Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, sáng 30-7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định 544 của Ban Bí thư lưu ý:

  Đoàn kiểm tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, trung thực, công khai trên tinh thần phối hợp, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của đoàn và trách nhiệm thực hiện các công việc thường xuyên của Liên minh HTX Việt Nam.

  Đánh giá Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động, nghiêm túc tổ chức thực hiện Quyết định 544 của Ban Bí thư, Phó thủ tướng lưu ý: Tuy kiểm tra, giám sát là công việc thường xuyên nhưng phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu của Ban Bí thư. Các đơn vị dự kiến kiểm tra cần có báo cáo đánh giá cụ thể những nội dung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08-QĐi/TW và một số mặt công tác theo yêu cầu của Ban Bí thư.

  Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra 544 chủ trì hội nghị.

  Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra 544 chủ trì hội nghị.

  Theo Phó thủ tướng Chính phủ, thực hiện kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, ngày 13-6-2022, Ban Bí thư ban hành Quyết định 544 thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và một số quy định có liên quan như: Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Theo nhiệm vụ được Ban Bí thư giao, đoàn tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam.

  Đoàn kiểm tra căn cứ đề cương, kế hoạch, quy chế làm việc, quy định hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, trung thực, công khai trên tinh thần phối hợp, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của đoàn kiểm tra và trách nhiệm thực hiện các công việc thường xuyên của Liên minh HTX Việt Nam.

  Tin, ảnh: TTXVN

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/trien-khai-quyet-dinh-kiem-tra-cua-ban-bi-thu-doi-voi-dang-doan-lien-minh-hop-tac-xa-viet-nam-701413