Triển khai nghị quyết của Quốc hội về KT-XH: Chú trọng hơn vào kích cầu tiêu dùng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngay trong tháng 1-2009, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phải có được cơ chế bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất vay vốn cho DN vừa và nhỏ, đồng thời Bộ Tài chính cũng phải sớm đưa ra chính sách miễn giảm thuế cụ thể để DN an tâm tính toán kế hoạch sản xuất kinh doanh

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/12/176572