Trích lập nợ khó đòi ở mức cao 'kéo' lãi ròng của 'vua tôm' Minh Phú sụt giảm 40%

Những gánh nặng về các chi phí trong kỳ khiến lãi ròng quý II/2022 của 'vua tôm' Minh Phú sụt giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn, chi phí đều ở mức cao khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của "vua tôm" Minh Phú giảm mạnh. Ảnh minh họa.

Giá vốn, chi phí đều ở mức cao khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của "vua tôm" Minh Phú giảm mạnh. Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC), doanh nghiệp báo doanh thu thuần trong kỳ 4.490 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn ở mức 3.598 tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 150% và 130%, đặc biệt, chi phí tài chính tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái (ở mức 85 tỷ đồng).

Giá vốn cùng chi phí đều ở mức cao khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của Minh Phú giảm gần 40%, còn 150 tỷ đồng.

Minh Phú cho biết, lợi nhuận giảm sâu là do công ty phải trích lập dự phòng những khoản thu khó đòi và chi phí, theo thuyết minh khoản trích lập này gần 197 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Minh Phú ở mức 8.730 tỷ đồng, tăng 43%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm 12,7% so với nửa đầu năm 2021, đạt 241 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ 2022, Minh Phú thông qua kế hoạch năm 2022 với 18.963 tỷ đồng doanh thu và 1.373 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2022, doanh nghiệp đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu.

Theo dự báo của Minh Phú, trong 6 tháng cuối năm, vùng nuôi tôm của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng do thời tiết cũng như tác động của lạm phát. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cho rằng có thể đạt được chỉ tiêu đã đề ra trong năm nay.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú là 10.861 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm.

Nợ phải trả của MPC tăng 38% lên gần 5.613 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 4.100 tỷ đồng, tăng 26%. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở cuối kỳ đạt 5.114 tỷ đồng, giảm 4,5% so với con số đầu năm.

Quang Thành

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/trich-lap-no-kho-doi-o-muc-cao-keo-lai-rong-cua-vua-tom-minh-phu-sut-giam-40-5694022.html