Trí thức hóa công nhân TP.HCM

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 27.4, UBND TP.HCM công bố kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 20 của Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (CN) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200918/20090427230340.aspx