Trên 97% người dân đã chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Tin từ Cục Thuế Đồng Nai cho biết, đến nay, Cục Thuế Đồng Nai đã rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân cho gần 258 ngàn/266 ngàn mã số thuế, đạt tỷ lệ trên 97%.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thuế.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thuế.

Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo đề án của Chính phủ, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân là cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân vào dữ liệu của các mã số thuế để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi hoàn thành việc chuẩn hóa, mỗi cá nhân sẽ chỉ sử dụng một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời.

Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong việc xác định nghĩa vụ thuế và giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước…

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202406/tren-97-nguoi-dan-da-chuan-hoa-du-lieu-ma-so-thue-ca-nhan-d0d60b5/