Trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Chiều 11-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' (Chỉ thị 05); sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2023.Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nâng cao trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc học và làm theo Bác

Thực hiện Kết luận số 01, trong 3 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Trung ương; ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII trong toàn Đảng bộ. Toàn Đảng bộ Khối tổ chức 4.060 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt với 456.872 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Các cấp ủy, tổ chức đảng ban hành 6.567 văn bản nhằm cụ thể hóa trong các chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hằng năm và thông qua sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, các hội nghị của cấp ủy...

Khái quát những kết quả tích cực đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01, phân tích bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế hiện nay, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa, con người và văn hóa doanh nghiệp; tích cực quán triệt và thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh việc nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, nhân dân, cụ thể là phục vụ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Giải Búa liềm vàng góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao Giải đặc biệt cho tác giả đoạt giải.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao Giải đặc biệt cho tác giả đoạt giải.

Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, Giải Búa liềm vàng trong Khối được phát động nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những nội dung mới, phản ánh kịp thời những trọng tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các tác giả đoạt Giải Nhất nhận phần thưởng.

Các tác giả đoạt Giải Nhất nhận phần thưởng.

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đây cũng là nguồn đề tài phong phú, hấp dẫn cho các tác giả sáng tạo tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng trong 5 năm qua (2019 - 2023) với tinh thần ngày càng đổi mới, sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, có sức lôi cuốn, thuyết phục hơn.

Các tác giả đoạt Giải Nhì nhận phần thưởng.

Các tác giả đoạt Giải Nhì nhận phần thưởng.

Thông qua những tác phẩm, các nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức và hành động đúng, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Tổ Giải tiếp nhận 7.970 tác phẩm dự thi. Số lượng tác phẩm năm sau cao hơn năm trước; chất lượng tác phẩm được nâng lên; nội dung phản ánh khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối nói riêng, nhất là những vấn đề đang được cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm. Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 tiếp nhận 4.644 tác phẩm, đa dạng ở thể loại, hình thức phong phú.

Lần đầu tiên sau 5 năm tổ chức, ở giải thưởng lần này, Ban Tổ chức trao 1 Giải đặc biệt cho tác phẩm -5 kỳ “Cấp ủy doanh nghiệp Nhà nước và những quyết nghị xoay chuyển tình thế” (nhóm tác giả: Bùi Lan Hương, Đào Thị Thạnh, đăng trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương). Ban Tổ chức cũng trao 2 Giải Nhất, 3 Giải Nhì, 8 Giải Ba và 20 Giải Khuyến khích.

Dịp này, Ban Tổ chức Giải phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ VI năm 2024.

PV

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/thoi-su-chinh-tri/trao-giai-bua-liem-vang-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-nam-2023-21047