Transimex (TMS) ghi nhận lãi ròng năm 2021 đạt 682,8 tỷ đồng, tăng 112%

  Báo Đầu Tư Chứng Khoán
  2 liên quanGốc

  CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2021.

  Cụ thể, trong quý IV, doanh thu thuần của Công ty tăng 102% lên 2.368,5 tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng 99% lên 2.179,4 tỷ đồng, kéo lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 151%, đạt 189,1 tỷ đồng. Biên lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện từ 6,4% lên xấp xỉ 8%.

  Kỳ này, doanh thu tài chính doanh nghiệp tăng từ 19,7 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, tương đương 306%. Cùng với đó, các chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh với chi phí tài chính tăng 270%, chi phí bán hàng tăng 398% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 102%.

  Kết quả, Transimex báo lãi sau thuế đạt 308,4 tỷ đồng, tăng 214%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 278,7 tỷ đồng, tăng 197%.

  Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần Công ty đạt 6.429,2 tỷ đồng và lãi ròng đạt 682,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 88% và 112% so với năm 2020. Riêng Công ty mẹ mang về 631,9 tỷ đồng.

  Năm 2021, ĐHĐCĐ TMS đã thông qua kế hoạch kinh doanh với 3.315 tỷ đồng chỉ tiêu doanh thu và 425 tỷ đồng chỉ tiêu lãi trước thuế. Với số lãi trước thuế cả năm đạt 729,7 tỷ đồng, Công ty đã vượt 72% kế hoạch năm.

  Tính đến cuối quý IV/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 5.711 tỷ đồng, tăng 46% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 125% lên 1.035 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn vọt lên hơn 1.257 tỷ đồng, tăng 109,5%.

  Về cơ cấu nợ, Transimex còn 2.139,7 tỷ đồng tổng nợ phải trả, tăng 36%; riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn 431,5 tỷ đồng và 868,6 tỷ đồng, chiếm lần lượt 20,2% và 40,6% tổng nợ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 1.297,8 tỷ đồng. EPS đạt 6.450 đồng.

  Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu TMS tăng 6,03% lên 73.900 đồng/CP.

  Kiều Trang

  Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/transimex-tms-ghi-nhan-lai-rong-nam-2021-dat-682-8-ty-dong-tang-112-post290597.html