Tránh voi...

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cơn vật vã của ngành thép chưa qua khi các doanh nghiệp còn tồn kho khoảng 3 triệu tấn, thị trường tiêu thụ co hẹp, thép ngoại "có dấu hiệu bán phá giá" được nhập khẩu ồ ạt... Tuy nhiên, hiện cả nước đã có hàng loạt dự án liên hợp thép trị giá hàng tỷ USD, công suất dự tính 40 - 50 triệu tấn mỗi năm...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/187545