Tranh Hàng Trống - Hồi sinh dòng tranh dân gian xứ Kinh Kỳ xưa

Là một dòng tranh dân gian độc đáo về bút pháp, phong phú về đề tài... tranh Hàng Trống đã truyền tải rõ nét đời sống tinh thần và hồn cốt của người Thăng Long xưa.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tranh-hang-trong-hoi-sinh-dong-tranh-dan-gian-xu-kinh-ky-xua-ar839855.html