Tranh cổ động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và "Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc"

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=60985