Trái đất cần lá chắn hành tinh

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Các nhà khoa học của LHQ vừa cảnh báo cần phải thiết lập mạng lưới quốc tế nghiên cứu bầu trời, sao cho không để xảy ra một vụ va chạm của các hành tinh với trái đất.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.9631471878/20081208.11145.ca