TP. Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về thu hút vốn FDI

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Trong 10 tháng đầu năm 2007, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 328 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư (kể cả tăng vốn) là 1,8 tỷ USD, đưa tổng dự án FDI trên toàn địa bàn đến ngày 3-11 là 2.530 dự án...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/thoi-su/2007/11/mlnews.2007-11-05.3955465126