TP.HCM tạo điều kiện cho dân giám sát các công trình, dự án để giảm đơn thư, khiếu nại

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, TP.HCM cần phải công khai, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân giám sát cộng đồng.

Ngày 24-5, Thành ủyTP.HCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực quận ủy, huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và bài học kinh nghiệm qua thực tiễn Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trong năm 2023.

 Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Số lượng đơn thư, khiếu nại gia tăng

Theo Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Quốc Trung, tình hình khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện tuy không phát sinh những trường hợp phức tạp mới nhưng vẫn xảy ra tình trạng một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài.

Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức tiếp tục có chiều hướng gia tăng.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy tiếp tục duy trì việc tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe các ý kiến đề xuất, hiến kế, phản ánh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

 Hội nghị giao ban, sáng 24-5. Ảnh: THANH THÙY

Hội nghị giao ban, sáng 24-5. Ảnh: THANH THÙY

Dù đã có nhiều nỗ lực trong xem xét giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, phức tạp, nhưng địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng người dân bị ảnh hưởng tại một số dự án thường xuyên tụ tập đông người, yêu cầu lãnh đạo UBND TP.HCM tiếp xúc đối thoại.

Một số đối tượng quá khích lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích động, lôi kéo, xúi giục người khiếu kiện gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cơ quan nhà nước.

Vẫn còn tình trạng người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền ở một số địa phương, sở, ban, ngành chưa thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; có biểu hiện ngại tổ chức tiếp xúc, đối thoại hoặc đối thoại mang tính hình thức, chưa thật sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của người dân.

Để hạn chế phát sinh tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cho rằng người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan dân cử, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm trong thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó có công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các cấp ủy, chính quyền khi xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị, xã hội, cần tăng cường phát huy dân chủ, chú trọng tổ chức tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, đề xuất của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phải công khai, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát cộng đồng...

Không để phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tăng cường nêu gương trong tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phản hồi kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Quan trọng hơn, cần kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm túc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tố cáo sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân, tổ chức Đảng.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Ngô Minh Châu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Ngô Minh Châu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Ông cũng yêu cầu triển khai có trọng tâm việc kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Kiên quyết xử lý điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý uy tín giảm sút, năng lực hạn chế, kết quả công tác không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu các cấp chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, giải quyết, xử lý các đối tượng chống đối chính trị, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân khiếu nại, kiên quyết không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh, trật tự tại địa bàn.

Nói thêm, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết Thành ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo 902 thực hiện các cuộc khảo sát, nắm tình hình, tổ chức các cuộc làm việc với TP Thủ Đức và các quận, huyện, sở, ngành có liên quan để đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo báo cáo, trong năm 2023, Bí thư Thành ủy và các Phó Bí thư Thành ủy đã tổ chức tiếp 11 cuộc với 13 lượt cán bộ, đảng viên và công dân.

Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tổ chức tiếp 84 cuộc với 287 lượt cán bộ, đảng viên và công dân. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM tiếp 99 cuộc với 163 lượt cán bộ, đảng viên và công dân; Thường trực Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM tiếp 86 cuộc với 445 lượt cán bộ, đảng viên và công dân.

Bí thư và Thường trực các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức tiếp hơn 14.000 cuộc với gần 35.900 lượt cán bộ, đảng viên và công dân; Bí thư đảng ủy xã - phường, thị trấn tiếp gần 8.800 cuộc với hơn 14.000 cán bộ, đảng viên và công dân.

Riêng các cấp chính quyền và sở, ban, ngành TP đã tổ chức tiếp hơn 41.600 cuộc với gần 50.500 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; lãnh đạo tổ chức tiếp hơn 6.600 cuộc với gần 7.500 lượt công dân.

Trong năm 2023, các cấp, các ngành TP xử lý 45.399/45.624 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-tao-dieu-kien-cho-dan-giam-sat-cac-cong-trinh-du-an-de-giam-don-thu-khieu-nai-post792338.html