TP.Cần Thơ: Đêm thắp nến tri ân tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (TP.Cần Thơ), Ban Tổ chức Đại lễ đã trang nghiêm tổ chức Lễ thắp nến tri ân tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam vào tối 13-4.

Thành kính dâng hương tưởng niệm

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới các tỉnh thành đã trang nghiêm niêm hương bạch Tổ và cử hành khóa lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Ánh sáng từ tôn tượng Đức Thánh Tổ Ni từ từ được chư tôn đức Ni truyền xuống chư Ni tham dự thắp lên ngọn ánh sáng tuệ tri, mà Đức Thánh Tổ đã từ ngàn xưa truyền trao và được chư Ni trưởng lưu truyền, chuyển sang hàng Ni lưu đón nhận bằng tất cả lòng thành kính của mình. Ánh sáng ấy như một biểu tượng của Ni đoàn hòa hợp, chánh pháp luôn rạng ngời.

“Chúng con nguyện mãi mãi phụng sự hết lòng vì đạo pháp, dâng trọn cuộc đời này để cúng dường tài lực, trí lực cho Ni giới mai sau, để không cô phụ ân đức như trời biển mà Đức Thánh Tổ Ni và các bậc Ni lưu trưởng bối đã dày công bồi đắp”, đại diện chư tôn đức Ni dâng lời phát nguyện.

Khóa lễ tưởng niệm

Thành kính đảnh lễ Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Lắng lòng thanh tịnh

Tưởng nhớ ơn Đức Thánh Tổ Ni

Truyền đăng

Tiếp nối

Ánh sáng trí tuệ được chư Ni trưởng truyền trao

Thành kính

Trang nghiêm

Chúng con nguyện mãi mãi phụng sự hết lòng vì đạo pháp

Chúng con nguyện dâng trọn cuộc đời này để cúng dường tài lực, trí lực cho Ni giới mai sau

Tri ân Đức Thánh Tổ Ni

Nguyện không cô phụ ân đức như trời biển mà Đức Thánh Tổ Ni và các bậc Ni lưu trưởng bối đã dày công bồi đắp

Trang nghiêm lễ thắp nến tri ân Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công PGVN tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Như Danh -Trung Thắng/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tpcan-tho-dem-thap-nen-tri-an-tuong-niem-duc-thanh-to-ni-dai-ai-dao-post71177.html