Toyota Land Cruiser 250 2024 'trình diễn' khả năng off-road siêu hạng

Toyota Land Cruiser 250 2024 đi kèm với nhiều hệ thống truyền động khác nhau để đạt được hiệu suất lái mạnh mẽ hơn nữa và hiệu suất môi trường xứng đáng với cái tên Land Cruiser.

Trịnh Đạt

Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/video/toyota-land-cruiser-250-2024-trinh-dien-kha-nang-off-road-sieu-hang-15548.htm