TOURGUIDE trên… “mô bai”

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Tuy nhiên, làm thế nào để tiếp cận và phát triển được tài nguyên, vốn đang rất được quan tâm này. Bài viết dưới đây là một ý tưởng xây dựng cuốn sổ tay Du lịch Việt Nam với một...

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/281/20090513040552458/tourguide-tren-mo-bai.html