Tổng thống Pakixtan công bố kế hoạch tổng tuyển cử

    Báo VTC News
    Gốc

    Phương tiện tuyền thông nhà nước Pakixtan ngày 8/11 đưa tin sau khi chủ tọa phiên họp của Hội đồng An ninh quốc gia, Tổng thống Pakixtan Pervez Musharraf cho biết cuộc tổng tuyển cử của đất nước sẽ được tổ chức vào ngày 15/2 năm tới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222249/Default.aspx