Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ thăm Ba-ranh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Ngày 12-1, Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ đã đến Ba-ranh, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du các nước A-rập đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh nhằm lôi kéo sự ủng hộ chống lại cái mà  Mỹ  gọi  là “mối  đe dọa” I-ran.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/156202