Tổng thống A.Lukashenko lần ấy như tôi biết...

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Phải là lần thứ 3, chứ không phải là lần thứ 2 như tháng 4/2008 này, Tổng thống Belarus A.Lukashenko vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam. Lần thăm đầu tiên là năm 1997. Lần thứ 2 đáng nhẽ là vào tháng 3/2006. Duyên do thế nào, xin được nói sau.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2008/4/66073.cand