Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 22,8%

    7 đăng lạiGốc

    Trong tháng 9, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 62.257 tỷ đồng, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội của cả nước trong 9 tháng lên hơn 520.000 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215406/Default.aspx