Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Xuất cấp 107.327 tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2022

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, trong năm 2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp 107.327 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện dự án trồng rừng, hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn, trị giá khoảng 1.287 tỷ đồng.

Văn Chung

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/tong-cuc-du-tru-nha-nuoc-xuat-cap-107327-tan-gao-du-tru-quoc-gia-trong-nam-2022-119768.html