Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Tổng thống Ấn Độ

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Ấn Độ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/277684/Default.aspx