Tổng Bí thư gặp mặt đại biểu dự Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam

Chiều 13/1 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu người cao tuổi Việt Nam về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi gặp mặt đại biểu người cao tuổi Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi gặp mặt đại biểu người cao tuổi Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại biểu người cao tuổi Việt Nam dự gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Hội người cao tuổi Việt Nam bức tranh gốm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu người cao tuổi Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đại biểu người cao tuổi Việt Nam dự gặp mặt. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-gap-mat-dai-bieu-du-dai-hoi-hoi-nguoi-cao-tuoi-viet-nam/768207.vnp