Toàn tỉnh còn 3.125 đối tượng cần hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20 ngày 15-3-2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chính sách trợ giúp trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh trao hỗ trợ cho một trường hợp ở TP. Nha Trang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh trao hỗ trợ cho một trường hợp ở TP. Nha Trang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 49.952 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí khoảng 252 tỷ đồng/năm. Qua rà soát, toàn tỉnh còn 3.125 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác cần trợ giúp xã hội hàng tháng chưa quy định tại Nghị định số 20, gồm: Người khuyết tật nhẹ là thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (8 đối tượng); trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo (424 đối tượng); trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ là người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc hộ nghèo, cận nghèo (60 đối tượng); trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi có cả cha và mẹ là người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo, cận nghèo (56 đối tượng); trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (470 đối tượng); người cao tuổi thuộc diện hộ cận nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (246 đối tượng); người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng (1.120 đối tượng); người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của cơ quan y tế có thẩm quyền thuộc hộ nghèo, cận nghèo (741 người).

Xuất phát từ tình hình thực tiễn cho thấy, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết hơn 15,5 tỷ đồng/năm, trong đó kinh phí trợ cấp xã hội hàng tháng hơn 15 tỷ đồng/năm và kinh phí hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng hơn 464,6 triệu đồng/năm.

V.G

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/toan-tinh-con-3125-doi-tuong-can-huong-tro-giup-xa-hoi-hang-thang-78e0a9d/